Obchodné meno:
Industry NWT, s. r. o.

Sídlo:
ul. Chalúpkova 501/4,94201 Šurany

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30454/N

Zastúpený:
Mgr. Marian Halás - konateľ, Tibor Halász- konateľ

IČO: 46471570
IČ DPH: SK2023390710
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 2927867952/1100

Vybavuje:
Mgr. Marian Halás
Tel.: +421 908 750 500


E-mail:

office@eurotrezor.com

Firma Industry NWT s.r.o. je platcom DPH.